Што одговараат мајките на најважните прашања за повивањето:

Дали и како го “мотивирате” тато да ужива во менување пелени на своето малечко?

Димитар го обожува тато зошто тато на секој можен начин го заигрува и засмејува така да тато нема проблем кога менува пелени на своето сонце,едноставно да не поверуваш колку е прекрасно кога гледаш како му ја менува пелената

Снежана, родител на Димитар

Првата пелена на Јелена и ја смени тато Срѓан, воопшто мама немаше потреба да го тера.

Дијана, родител на Јелена и Срѓан