Што одговараат мајките на најважните прашања за заштита од сонце:

На колку часа го мачкате со крема со заштитен фактор вашето дете на плажа?

Стефан го мачкав на секој час, бидејки има многу осетлива кожа, морав почесто да го мачкам

Слаѓана, родител на Стефан

На Лука и Алек им ставам штом видам дека им се брише

Горан, родител на Лука и Алек