Пелени

ПОТЕНКА
Извонредно тенки и анатомски обликувани како би овозможиле максимална удобност и правилен развој на детето во различните фази на неговиот раст.

СТРАНИЧНО НЕПРОПУСТЛИВА
Има еластични странични бариери коишто не дозволуваат протекување на нечистотиите. Изработени од природни материјали кои овозможуваат кожата непречено да дише.

ПОДОБРЕНА ЕЛАСТИЧНОСТ
Новата Becutan пелена е извонредно еластична во предлот на појасот и целосно се прилагодува кон слободните движење на бебто, како би се постигнала максимална удобност во најактивниот период од денот, а истовремено би се подобрила и ноќната функција на пелената.
МЕКИ И НЕЖНИ ЗА ДЕТСКАТА КОЖА
Површинскиот слој на пелената содржи поголем процент на природни материјали , поради што допирот со чувствителната бебешка кожа е исклучително нежен, а истовремено кожета непречено дише.

ПОДОБРЕНА АПСОРПЦИЈА
Впивливоста , како и брзината на апсорбција се едни од најважните карактеристики на Becutan пелената. Благодарение на супер впивливиот слој со структура на микрогранули, како и на дистрибутивниот слој кој овозможува нечистотиите од пелената рамномерно да се распоредат по целата нејзина должина, бебешката кожа ќе остане сува и заштитена и повеќе часови по повивањето.

• Потенка;
• странично непропустлива;
• подобрена еластичност;
• мека и нежна за детската кожа;
• подобрена апсорпција.